Masaki Takeuchi

Masaki Takeuchi (ID5019)

お気に入り/リスト登録数:0

記事閲覧総数:131

東京大学工学系研究科電気系工学専攻修士1年 学部時代は慶應義塾大学理工学部情報工学科在籍 音声と福祉に興味があります。 そして今、失われた声を取り戻すデバイス「Syrinx」を開発しています。 https://syrinx.community/

東京大学工学系研究科電気系工学専攻修士1年
学部時代は慶應義塾大学理工学部情報工学科在籍
音声と福祉に興味があります。
そして今、失われた声を取り戻すデバイス「Syrinx」を開発しています。
https://syrinx.community/